1. Organisatie

Swimrun Events vzw
BTW:0568.948.154
Korte Nieuwstraat 12
2840 Rumst
+32 (0)498810155
info@amphiman.be

2. Inschrijvingsvoorwaarden

2.1 DUO race: Om deel te kunnen nemen aan de Amphiman Swimrun moet je team bestaan uit twee personen van ten minste 18 jaar en in staat zijn te zwemmen in open water.
SOLO race: Daar volstaat het alleen in te schrijven. De atleet is minimum 18 jaar en in staat zijn te zwemmen in open water.
2.2 Elk teamlid moet een geldige verzekering hebben.
* LLEH: Deze zijn deel van het inschrijvingspakket en dus voorzien door de organisatie bij inschrijving.
2.3 De inschrijving is definitief en zal enkel vergoed worden naargelang de tijd voor de wedstrijd:
* LLEH: terugbetaling aan 80% mits doktersvoorschrift in de 2 maanden voorafgaande aan de wedstrijd en aan 50% de maand voorafgaand aan de wedstrijd.
Schematisch:

tussen inschrijving en 1 maand voor de wedstrijd 80% terugbetaald
tussen 2 maand en 1 maand voor de wedstrijd 50% terugbetaald
minder dan 1 maand voor de wedstrijd GEEN terugbetaling

In geval van annulatie door COVID betaalt de organisatie alles terug.
2.4 Het is toegestaan een teamlid van uw team te wijzigen.
2.5 In de laatste maand voor de wedstrijd mag enkel nog gewijzigd worden BINNEN de categorie (man/mixed/vrouw).

3. Wedstrijdtraject

3.1 Parcours

3.1.1 Het wedstrijdparcours is afgebakend.
3.1.2 De deelnemers moeten het parcours volgen.
3.1.3 De deelnemers die dit niet doen kunnen gediskwalificeerd worden (zeker als het gaat om een afkorting)

3.2 Controleposten

3.2.1 Er zijn controleposten voorzien langs het parcours, zie kaart
3.2.2 Er kunnen ook onaangekondigde bijkomende controleposten worden ingelast die niet op de kaart zijn weergegeven.
3.2.3 Deelnemers die een controlepost overslaan worden gediskwalificeerd.

3.3 Medische hulpposten

3.3.1 Meerdere medische hulpposten zijn langs het parcours voorzien waar deelnemers hulp kunnen krijgen indien nodig.
3.3.2 Er zal ook medische assistentie en materiaal aanwezig zijn op boten.

4. Materiaal

4.1 Materiaal algemeen

4.1.1 Al het gekozen materiaal moet van bij de start tot aan de finish worden meegenomen.
4.1.2 Teams die materiaal oppikken of afzetten zullen worden gediskwalificeerd.
4.1.3 Voor aanvang van de wedstrijd zal er gecontroleerd worden op de aanwezigheid van het verplichte materiaal.

4.2 Verplicht materiaal

Het volgend materiaal moet tijdens de volledige wedstrijd meegedragen worden:
Geleverd door het team:
– 2 x fluitjes (vereist voor LLEH, niet voor De Schorre)
– 2 x wetsuits geschikt voor watertemperaturen van rond de 10 graden Celsius.

Geleverd door Amphiman Swimrun Organisatie:
– 2 x zwemmutsen
– 2 x wedstrijdhesjes (wedstrijdnummer staat op de hesjes)
– 2 x wedstrijdchips

4.3 Materiaal dat NIET is toegestaan

– Drijfvoorzieningen groter dan 100 cm x 60 cm.
– Elk gemotoriseerd materiaal.

5. Timing

5.1 The chronometer loopt van de start totdat de laatste van de 2 teamleden de finishlijn voorbij komt.
5.2 Elk teamlid moet zijn enkelband met chipkaart de hele wedstrijd door dragen.
5.3 Cuttoff tijden zullen bekend gemaakt worden tijdens de wedstrijd briefing voor de start.

6. Verantwoordelijkheid van de deelnemers

6.1 Algemeen

6.1.1 De deelnemers moeten het reglement kennen en deze volgen.
6.1.2 De deelnemers zullen respect hebben voor de andere deelnemers, de organisatoren, toeschouwers en mensen die in de buurt van de wedstrijd verblijven
6.1.3 De deelnemers zullen geen oneerlijke methoden aanwenden met het oog op het verkrijgen van een voordeel.
6.1.4 Ieder soort van doping is verboden ; de WADA- en NIF reglementen moeten gevolgd worden.
6.1.5 Deelnemers zijn verplicht assistentie te verlenen in een noodgeval als de organisatie hun hierom vraagt.

6.2 Tijdens de wedstrijd

6.2.1 De deelnemers nemen deel op eigen risico en kunnen de organisatie niet verantwoordelijk stellen voor gebeurlijke ongevallen tijdens of ten gevolge van de wedstrijd.
6.2.2 De teams zijn verplicht om hulp bieden naar best vermogen/capaciteit aan andere teams die geblesseerd of ziek zijn.
6.2.3 Een team dat uit de wedstrijd stapt zal dit zo snel mogelijk doorgeven aan de organisatie.
6.2.4 Het is ten strengste verboden aan eenieder om afval in de natuur de dumpen. Een team dat hierop betrapt wordt zal uit de wedstrijd gezet worden.

7. Naleven van de regels

7.1 Wedstrijd jury

7.1.1 De wedstrijd jury bestaat uit de wedstrijddirecteur en twee assistenten van de wedstrijdorganisatie.
7.1.2 Taken van de jury:
– Handhaaft de regels
– Beslist over het resultaat van een protest
– Beslist over diskwalificatie
– Behandelt protesten
– Beslist over parcours of regelwijzigingen
7.1.3 Minstens twee wedstrijd juryleden zijn nodig voor het nemen van een wedstrijd-jurybeslissing.
7.1.4 De wedstrijdjury heeft het recht om een beslissing volgens het “gezond verstand” te nemen indien de situatie niet opgenomen is in een specifieke regel.
7.1.5 De beslissing van de wedstrijdjury is definitief

7.2 Protesten

7.2.1 Een protest moet binnen het uur na aankomst van de wedstrijd schriftelijk afgegeven worden aan de organisatie.
7.2.2 Een protest moet het volgende bevatten:
– Tijd en plaats
– Teamnummer en handtekening van beide teamleden.
– Teamnummer of Teamnaam van het team waartegen het protest gericht is.
– De reden van het protest
– Indien mogelijk de naam of teamnummer van getuigen.
7.2.3 Een protest dat niet voldoet aan de criteria van punt 7.2.2 zal worden genegeerd.
7.2.4 Een beslissing van de wedstrijdjury zal zo snel mogelijk aan de betrokkenen worden meegedeeld eenmaal
de beslissing is genomen.

7.3 Diskwalificaties

7.3.1. Een team dat de regels van Amphiman Swimrun niet volgt zal worden gediskwalificeerd.
– Het is verboden om afval in de natuur achter te laten.
– De deelnemers die het afgebakend parcours niet volgen of die controleposten missen worden gediskwalificeerd.
– Gebruik van niet toegelaten middelen zal leiden tot diskwalificatie.
– Het is niet toegestaan (om) hulp te ontvangen van mensen van buiten de wedstrijd organisatie. Elk team moet zijn eigen weg banen van start tot finish.

8. Veiligheid

8.1 De twee teamleden (van elk team) moeten altijd samen blijven en mogen niet verder van elkaar zijn dan 10 meter.
8.2 Leden van de wedstrijdveiligheid zullen het eerste teamlid laten stoppen en verplichten om op zijn teampartner te wachten in het geval de afstand tussen de twee te groot is geworden.
8.3 De wedstrijdorganisatie kan het team het verderzetten van de wedstrijd weigeren indien ze oordelen dat het team niet in staat is verder te doen omwille van extreme vermoeidheid of slechte fysiek toestand.
8.4 Bij opgave worden de atleten verzocht dit zo snel mogelijk te melden aan de organisatie om nutteloos zoeken naar een “vermist team” te vermijden. Nodeloze kosten door onnodige zoekacties kunnen op de atleten verhaald worden.

9. Media en Sponsor Exposure

9.1 Sponsor markeringen

9.1.1 Teams hebben het recht eigen sponsermarkeringen aan te brengen op hun eigen wedstrijdmateriaal.

9.2 Wedstrijdhesjes

De wedstrijdhesjes mogen niet gewijzigd worden op enigerlei wijze en moet ten alle tijden gedragen worden.

9.3 Wedstrijdbadmutsen

9.3.1. De wedstrijdbadmutsen mogen op generlei gewijzigd worden en moet tijdens elke zwempartij op een zichtbare manier gedragen worden.

9.4 Gratis foto-en filmrechten

9.4.1. De deelnemers geven de wedstrijdorganisatoren het recht om het foto-en filmmateriaal vergaard tijdens de wedstrijddag gratis te gebruiken voor marketing, internet, televisie- en filmproducties.

10. Acceptatie van het reglement

10.1 Door zich in te schrijven, door middel van het betalen van het inschrijvingsgeld, accepteert en gaat elk team lid akkoord met het reglement.